Спонсорська допомога

Правові норми з надання спонсорської допомоги

school05-15З метою інформування населення щодо питання спонсорської допомоги надаємо перелік основних нормативних законодавчих актів,  які використовуються для оформлення отриманих благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб заклад:

 1. Закон України від 16.09.1997 N 531/97-ВР «Про благодiйництво та благодiйнi організації» (втратив чинність 05.07.2012).
 2. Закон України від 05.07.2012 N 5073-VI «Про благодiйну дiяльнiсть та благодiйнi організації».
 3. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.08.2000 N 1222 «Про затвердження Порядку отримання благодiйних (добровiльних) внескiв i пожертв вiд юридичних та фiзичних осiб бюджетними установами i закладами освiти, охорони здоров'я, соцiального захисту, культури, науки, спорту та фiзичного виховання для потреб
  їх фінансування».
 4. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2010 N 796 «Про затвердження перелiку платних послуг, якi можуть надаватися навчальними закладами, iншими установами та закладами системи освiти, що належать до державної i комунальної форми власностi».
 5. Лист Мiнiстерства освiти i науки, молодi та спорту України
  15.04.2011 N 1/9-289 «Щодо оприлюднення iнформацiї про використання благодiйних та спонсорських внескiв».
 6. Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».
 7. Лист Мiнiстерства освiти i науки, молодi та спорту України
  28.04.2010 N 1/9-290 «Щодо здійснення благодiйних та спонсорських внескiв».
 8. Лист Мiнiстерства освiти i науки, молодi та спорту України від 09.04.2012 N 1/9-272 «Щодо благодiйних внескiв».
 9. Лист Мiнiстерства освiти i науки, молодi та спорту України від 05.09.2013 N 1/9-608 «Щодо благодiйних внескiв».
 10. Лист Мiнiстерства освiти i науки, молодi та спорту України від 28.11.2013 N 1/9-848 «Про організацію діяльності благодiйних фондів у загальноосвітніх навчальних закладах».

school05-15 Додаткова нормативна база:

ТИП
НОРМАТИВНОГО АКТУ
НАЗВА

 Закон Верховної Ради України

  Про благодійництво та благодійні організації

 Закон Верховної Ради України

  Про благодiйну дiяльнiсть та благодiйнi органiзацiї

Постанова Кабінету Міністрів України
Про затвердження перелiку платних послуг, якi можуть надаватися
навчальними закладами, iншими установами та закладами системи освiти, що належать
до державної i комунальної форми власностi

Постанова Кабінету Міністрів України

Про затвердження Порядку отримання благодiйних (добровiльних) внескiв i пожертв вiд юридичних та
фiзичних осiб бюджетними установами i закладами освiти,охорони здоров'я,
соцiального захисту, культури, науки, спорту та фiзичного виховання
для потреб їх фiнансування

Наказ Міністерства освіти і науки України

Про затвердження Примiрного положення 
про батькiвськi комiтети (ради) загальноосвiтнього навчального закладу

Наказ Міністерства освіти і науки України

Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників
дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів
перед педагогічним колективом та громадськістю
 Лист Міністерства освіти і науки України

  Щодо благодiйних внескiв

 Лист Міністерства освіти і науки України

Щодо оприлюднення iнформацiї про використання благодiйних 
та спонсорських внескiв

 Лист Міністерства освіти і науки України

 Щодо здійснення благодійних та спонорських внесків

 Лист Міністерства освіти і науки України

 Щодо благодiйних внескiв

 Лист Міністерства освіти і науки України

 Про організаціяю діяльності фондів
 у загальноосвітніх навчальних закладах


 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Корисне
Банер
Банер
Банер
Банер