Відділ освіти.

Пріоритетні завдання та досягнення за 2015-2016 навчальний рік


      Відділ  освіти  Соборної районної у місті Дніпрі ради забезпечує реалізацію основних завдань держаної політики в галузі освіти.  Робота відділу освіти, навчальних закладів району здійснюється згідно з чинним законодавством та спрямована на виконання законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», впровадженням державних національних програм у галузі освіти, міських, регіональних освітянських програм та інших директивних документів. Освіта району має стабільні кількісні і якісні показники та позитивні тенденції розвитку.

 В районі функціонує розвинута мережа  навчальних закладів, а саме 17 ЗНЗ, 2 ПНЗ, 27 ДНЗ. З них: 5 навчально-виховних комплексів (№ № 66, 79, 100, 111, 130); 3 спеціалізовані школи (СШ № 23, 67, 71);8 денних середніх загальноосвітніх шкіл (СШ № 10, 20, 35, 73, 76, 83, 107, 140) та заочна школа; 2 позашкільних навчальних заклади (ЦПО № 2, ДЮЦ «Штурм»); 27 дошкільних навчальних закладів, серед яких: ДНЗ № - 3 – Центр розвитку дитини “Малюк”; та для дітей з вадами здоров’я: ДНЗ №  14 – санаторного типу, ДНЗ № 310, 319 – компенсуючого типу; ДНЗ №№ 47, 144, 155,164, 302, 337, 347 – комбінованого типу.

За результатами комплектування мережі класів ЗНЗ на 2015-2016 навчальний рік у 16 загальноосвітніх навчальних закладів  з денною формою навчання укомплектовано 373 класи (1-11-і) з контингентом 10689 учнів. В тому числі: 1-4 класів – 157 класів (4665 учнів), 5-9 класів – 173 класи   (4821 учнів), 10-11 класів – 43 класи (1203 учнів). Середня наповнюваність класів у 2015-2016 навчальному році 28,7 учнів.

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», наказу МОН України №432 від 19.05.2008 «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах» в 11 загальноосвітніх навчальних закладах району у 2015-2016 році організовано індивідуальне навчання для 43 учнів, відповідно до протоколів ОПМПК,  відкрито 6 класів з інклюзивною формою навчання (СШ№10: 1, 2, 3, 7 класи, СШ№76: 3, 6 клас), з них 4 класи продовжують працювати з минулого року (СШ№10: 2, 3, 7 класи, СШ№76 – 6 клас).

На виконання Концепції профільного навчання розвивається мережа профільних класів. В 2015-2016 навчальному році профільним навчанням охоплено 100% учнів 10-11 класів.

Всі навчальні заклади району здійснюють системну й цілеспрямовану роботу щодо впровадження інформаційно – комунікаційних технологій з метою удосконалення навчально-виховного процесу, забезпечення доступності та ефективності освіти, підготовки молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві. Всі загальноосвітні навчальні заклади на 100% забезпечені комп'ютерною технікою та підключенням до мережі Інтернет.

У 2015-2016 навчальному році в ДНЗ укомплектовано 188 груп (з них 3 в НВК№66,111), в яких виховується 4347 дітей. Діти 5-річного віку 100% охоплені дошкільною освітою.

Десять навчальних закладів  району є експериментальними: з питань життєтворчості (СЗШ№35, НВК№66), за програмою «Довкілля» (НВК№111, 66),  за здоров’язберігаючими технологіями (НВК№130), з питань формування механізмів трансформації регіональної системи освіти на основі принципів випереджаючої освіти для сталого розвитку (СШ№23, 67, НВК№66, 100, 111, 130), апробація технології соціально-педагогічного проектування розвитку обдарованості учня в системі взаємодії учасників навчально-виховного процесу (НВК№100), працюють за технологією «Росток» (СШ№67, 83), у науково-педагогічному проекті «Інтелект України» ( НВК№66, СШ№83).

      Переможцями ІІ (районного) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») став рій СБШ№23, який посів І місце на міському та обласному етапах гри та буде представляти Дніпропетровську область на Всеукраїнському етапі в ДОТ «Молода гвардія» в м. Одеса в серпні 2016р.

19_08_16_1

 І місце на обласному етапі  ХХІІ-го Всеукраїнського фестивалю Дружин Юних Пожежних-2016 виборола команда НВО №79 «Флагман безпеки».

19_08_16_2

ІІ місце на обласному етапі  ювілейного ХХХХ-го Всеукраїнського зльоту Загонів Юних Інспекторів Руху-2016 виборола команда НВО №79 «Дорожній  патруль».

19_08_16_3

В травні 2016 року НВК№100 отримав приз 100 000 грн. на ремонт закладу, як переможець міського соціального проекту «Школа своїми руками».

19_08_16_4

В рамках міських довгострокових програм у 2015-2016 н.р. в районі проведено 37 районних конкурсів, в яких брали участь всі навчальні заклади району. Переможці районних конкурсів брали участь в міських, обласних та всеукраїнських етапах конкурсів. На виставках декоративно-ужиткового мистецтва вихованці навчальних закладів району отримали  97 дипломів міського рівня та 11 дипломів обласного рівня.

            У 2016 році основними напрямками роботи відділу освіти та закладів освіти району  визначаються:

у дошкільній освіті:

-                     спрямування освітнього процесу на реалізацію Базового компонента дошкільної освіти та програм розвитку дитини «Я у світі» та «Впевнений старт»;

-                     охорона життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку; актуалізація питань безпеки життєдіяльності;

-                     вжиття заходів щодо зменшення завантаженості дошкільних навчальних закладів, відновлення роботи ДНЗ№200 та відкриття додаткових груп при працюючих ДНЗ;

у загальній середній освіті:

-                     збереження оптимальної мережі навчально-виховних закладів відповідно до потреб населення району в освітніх послугах з урахуванням демографічних і економічних реалій;

-                     удосконалення змісту освіти відповідно до Державних стандартів загальної середньої освіти на Україні, впровадження сучасних педагогічних технологій, підвищення якості знань учнів; поглиблення комп’ютеризації шкіл району; забезпечення 100% роботи веб-сайтів навчальних закладів району, інформаційне наповнення веб-сайту відділу освіти для опублікування кращих освітянських надбань, підтримки колективної та індивідуальної комунікації,

-                      створення передумов для соціалізації дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзії;

-                     організація раціонального харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів;

-                     посилення виховної ролі закладів освіти, ефективності їх роботи з формування моральності, духовності, національної самосвідомості учнів, готовності до військової служби та захисту України, повазі до чинного законодавства та засад демократичної, правової держави, розвитку самоврядування в дитячих колективах; створення в загальноосвітніх закладах здоров’язберігаючого середовища, культивування знань про здоров’я;

-                     забезпечення взаємодії з батьками, розвитку учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації навчального процесу, життєдіяльності закладів освіти тощо; 

у позашкільній освіті:

-                     максимальне охоплення дітей позашкільною освітою;

-                     визначення цінності творчих інтересів і здібностей  кожної дитини, залучення їх до творчої реалізації своїх потенційних можливостей.

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Корисне
Банер
Банер
Банер
Банер