Інклюзивна освіта

Нормативно-правові документи інклюзивного навчання

 • Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» (№2442-17 від 06.07.2010) (режим доступу:http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2442-17);
   
 • Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо прав інвалідів»(№4213-УІ від 22.12.2011) (режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4213-17);
   
 • Закон України « Про реабілітацію»№2961-ІУ від 6 жовтня 2005 року (режим доступу:http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2961-15); Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 року №1686»Про затвердження Державної типової програми реабілітації інвалідів».
   
 • Указ Президента України №926/2010 від 30 вересня 2010 р. «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»(режим доступу: httр://osvita.ua/legislation/other/9141);
 • Указ Президента України № 588/2011 від 19 травня 2011 р. «Про заходи щодо розв'язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями»(режим доступу: httр://www.president.gov.ua/dokuments/13584.html);
   
 • Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009-2015 роки «Безбар'єрна Україна» (Постанова Кабінету Міністрів України №784 від 29.07.2009 із змінами) (режим доступу: httр://zakon2.rаdа.gоv.ua/lаws/shоw/784-2009):
 • Концепція розвитку інклюзивної освіти ( Наказ Міністерства освіти і науки України №912 від 01.10.2010) (режим доступу: httр://osvita.ua/legislation/Ser_osv/9189/);
   
 • Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах (Постанова Кабінету Міністрів України №872 від 15.08.2011) (режим доступу: httр://zakon2.rаdа.gоv.ua/lаws/shоw/872-2011);
   
 • Введення навчального предмету «Українська жестова мова» та внесення змін до Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (Наказ Міністерства і науки України №852 від 11.09.2009) (режим доступу: httр://osvita.ua/legislation/Ser_osv /4826/);
   
 • Про запровадження навчальної дисципліни «Основи інклюзивної освіти» (Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1/9-456 від 18.06.2012 (режим доступу: httр://document.ua/pro-zaprovadzhennja-navchalnoji-disciplini-osnovi-inklyuzivn-doc01965.html.);
   
 • Положення про спеціальні класи для навчання дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, у загальноосвітніх навчальних закладах (Наказ Міністерства освіти і науки України №1224 від 09.12.2010, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 грудня 2010 р. за №1412/18707. (режим доступу: httр://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE18707.html);
   
 • Про внесення змін до Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №623/61 від 23.06.11, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 6 грудня 2011р. за №1407/20145) (режим доступу: httр://osvita.ua/legislation/pozashk_osv/25794/);
   
 • Інструктивно-методичний лист «Організація навчально-виховного процесу в умовах інклюзивного навчання» (Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1/9-384 від 18.05.2012) (режим доступу: (альтернативне джерело) httр://osvita.ua/legislation/Ser_osv /29627/);
   
 • Інструктивно-методичний лист «Організація психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання» (Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1/9-529 від 26.07.12) (режим доступу (альтернативне джерело): httр://osvita.ua/legislation/Ser_osv /30376/);
   
 • Посада «Асистент вчителя інклюзивного навчання» внесена у Державний Класифікатор професій за ініціативи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (Наказ Держспоживстандарту №327 від 28.07.2010) (режим доступу: httр://hrliga.com/docs/327_KP.htm) ;
   
 • Посада асистента вчителя передбачена «Типовими штатними нормативами загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженими Наказом МОНмолодьспорту України №1205 від 06.12.2010 р., зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.12.2010 р. за №1308/18603 (режим доступу: httр://document.ua/pro-zatverdzhennja-tipovih-shtatnih-normativiv-zagalnoosvitn-doc42657.html) ;
 • Посада «асистент вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням» внесена у Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників» доповнений, чим забезпечено конституційні права і державні гарантії педагогічним працівникам, які працюватимуть у ЗНЗ з інклюзивним навчанням на посаді асистента вчителя, передбачені для педагогічних працівників, працюючих з дітьми, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку (Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 р. «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України №346 від 14.04.1997 р. та №963 від 14.06.2000 р.» (режим доступу: : httр://zakon1.rаdа.gоv.ua/lаws/shоw/635-2012).
   
 • .Закон України Про Загальнодержавну програму "Національний план дій щодо реалізації   Конвенції ООН про права дитини"  на період  до 2016 року . (режим доступу: httр://zakon2.rаdа.gоv.ua/lаws/shоw/872-2011-%D0%ВF);

 •  Закон України  Про захист персональних даних   (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 34, ст. 481)   (режим доступу: httр://zakon2.rаdа.gоv.ua/lаws/shоw /872-2011-%D0%ВF);

 

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Корисне
Банер
Банер
Банер
Банер