Районна психолого-медико-педагогічна консультація

Напрямки роботи логопедичного кабінету ДНЗ

Головним завданням діяльності вчителя-логопеда є планування і здійснення навчально-корекційної роботи з вихованцями які мають недоліки мовленнєвого розвитку.

Під час виховання дітей вчитель-логопед та вихователі розв'язують завдання, що визначені БП "Я у Світі", програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт" у напрямках розумового, фізичного та естетичного розвитку дітей. Але основним завданням є корекція мовного розладу та розвиток аспектів мовлення.

Основні структурні компоненти професійної діяльності вчителя-логопеда

 1. Діагностична діяльність (вивчення анамнезу, історії розвитку, причин порушень у дитини, бесіда з батьками, спостереження за дитиною, обстеження мовлення).
 2. Складнання індивідуальних корекційно-компенсаторних планів роботи з кожною дитиною
 3. Визначення доцільних форм взаємодії з дтитиною, видів корекційно-розвивальної роботи.
 4. Корекційна робота з виправлення порушень усного та писемного мовлення.
 5. Надання порад, консультацій батькам, педагогам, залучення родини до активної практичної співпраці.
 6. Співпраця із практичним психологом, вихователем щодо корегування педагогічного , корекційного процесу, пошуку шляхів його вдосконалення.
 7. Аналіз результативності роботи, визначення динаміки розвитку дитини, ведення документації та складання звітів.
 8. Участь у різних заходах методичної роботи, самоосвіта.
 9. Пропаганда логопедичних знань, взаємодія з громадськістю.
 10. Фронтальні логопедичні заняття.
 11. Підгрупові логопедичні заняття.
 12. Індивідуальні логопедичні заняття.

Зміст корекційно-розвиваючої роботи вчителя-логопеда

 • виробляє і вправляє рухи артикуляційних органів;
 • готовить артикуляційний уклад до постановки звуків;
 • визначає послідовність постановки звуків від характеру мовленнєвих порушень;
 • працює над розвитком правильного мовного дихання дітей;
 • відбиває артикуляційний уклад певного звука, використовуючи відпрацьовані раніше рухи органів мовлення;
 • ставить звук (різними прийомами та методами);
 • закріплює поставлений звук у складах;
 • автоматизує поставлені звуки у словах, фразах, реченнях, словосполученнях, зв'язній мові;
 • проводить диференціацію звуків;
 • відпрацьовує граматичні форми.
 •  

Форми роботи

Успішність розумового виховання дітей залежить від кола інтересів батьків, їхнього світогляду, від характеру спілкування з дитиною. Батькам дітей із мовними порушеннями слід пояснювати, що участь родини у корекційних заходах вважається одним із факторів ефективної розвиваючої роботи.

Форми взаємодії з батьками

 1. Батьківські збори. Проводяться у вересні, січні, травні. На зборах вчитель-логопед знайомить батьків з нормативними документами, програмами, з досягненнями дітей та труднощами у корекційному процесі.
 2. Індивідуальні консультації вчителя-логопеда. В ході яких батькам надаються індивідуальні поради щодо поліпшення мови або розвитку пізнавальних (психічних) процесів дитини.
 3. Оформлення тематичних папок "Батькам майбутніх першокласників. Поради логопеда" в інформаційному осередку логопедичного кабінету та груп старшого дошкільного віку які складаються з різноманітних професійних консультацій, порад, рекомендацій з матеріалів для практичного використання вдома та під час занять з дітьми.
 4. Анкетування батьків дозволяє уточнити стан їх зацікавленості у розвитку дитини, визначити їх потреби, з'ясувати чи задоволені вони корекційним процесом.
 5. "Домашні логопедичні зошити", які складені для індивідуальної роботи з дітьми. Вони допомагають батькам закріпити набуті дитиною мовні навички та вміння. А логопеду здійснити аналіз розвитку кожної дитини і налагодити тісний взаємозв'язок між учасниками корекційного процесу.

Організаційно-методична робота:

 • обстеження усного мовлення вихованців ДНЗ ;
 • комплектування підгруп для логопедичних занять згідно мовних порушень;
 • оформлення необхідної документації логопедичного кабінету;
 • співпраця логопеда з вихователями груп;

Основні завдання логопедичної служби :

 • усунення різних порушень усного і писемного мовлення;
 • запобігання різним відхиленням мовленнєвого розвитку вихованців;
 • пропаганда логопедичних знань серед педагогів та батьків;
 • розробка методичних рекомендацій, консультації для педагогів та батьків, щодо попередження та подолання вад мовлення у дітей;
 • самоосвіта;
 • оснащеність логопедичного кабінету;

Принципи  роботи:

 • комфортні умови , за яких кожна дитина відчує свою успішність, інтелектуальну спроможність;
 • самостійність мотивації навчально-корекційної діяльності дитиною-логопатом.


  roza 
 

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГІЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ СОБОРНОГО РАЙОНУ

Адреса: 49005, м. Дніпро, вул. Пісаржевського, 7, каб. 1-А

Телефон: (056) 713-57-59 095-42-50-753

Завідувач: Заставська Наталія Петрівна

Графік роботи:

Пн – Чт 

9:00 – 13:00; 13:45 – 18:00

Пт

9:00 – 13:00; 13:45 – 16:45

Психолого-медико-педагогічна консультація Соборного району є структурним підрозділом відділу освіти Соборної районної у місті Дніпрі ради. Діяльність консультації забезпечується висококваліфікованими консультантами, які мають відповідну вищу освіту і за своїм статусом належать до педагогічних працівників.

 

Основні напрямки діяльності:

 

 1. Своєчасне виявлення, облік дітей з порушеннями психофізичного розвитку (як тих, які перебувають на обліку в дитячих медичних закладах, так і з числа дітей з труднощами у навчанні в дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах), визначення для них адекватних форм соціально-педагогічної чи медичної допомоги.
 2. Попередній збір даних про стан здоров'я та розвиток дитини з метою направлення її на діагностичне вивчення у РПМПК.
 3. Здійснення психолого-медико-педагогічного обстеження дітей з метою виявлення порушень психофізичного розвитку, установлення діагнозу і визначення умов реабілітації, корекційного навчання, виховання, лікування, соціально-трудової адаптації.
 4. Направлення дітей зі складними для діагностики порушеннями психофізичного розвитку на обстеження обласною психолого-медико-педагогічною консультацією для встановлення остаточного діагнозу і визначення адекватних умов навчання, виховання, лікування, соціально-трудової адаптації.
 5. Консультативно-методична допомога батькам (особам, які їх замінюють), педагогам, лікарям, працівникам соціально-психологічних служб з питань виховання, навчання і лікування дітей з відхиленнями у розвитку, з девіантною поведінкою, у тому числі тих, які не підлягають направленню до спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів.
 6. Проведення роз'яснювальної роботи серед населення, працівників закладів освіти, охорони здоров'я, установ та закладів системи праці та соціального захисту населення тощо про необхідність раннього виявлення та організації своєчасної допомоги дітям з відхиленнями у розвитку.
 7. Організація, координація, консультативно-методична допомога психолого-медико-педагогічним консиліумам, створених у закладах освіти району, контроль за їх роботою.
 8. Участь у розробці пропозицій щодо розвитку мережі спеціальних навчальних закладів для дітей дошкільного і шкільного віку, створення умов для інтегрованого навчання дітей з особливими освітніми потребами.
 9. Підготовка аналітичної звітності для обласної психолого-медико-педагогічної консультації.
 10. Надання  консультативно-методичної  допомоги   батькам (особам,   які  їх  замінюють),  керівникам  навчальних  закладів, педагогам,  практичним психологам, соціальним педагогам, медичним, соціальним   працівникам,  громадськості  з  питань  виховання  та соціально-трудової  реабілітації  дітей  з  вадами  психофізичного розвитку,  у  тому числі раннього віку, розладами поведінки тощо, запровадження інклюзивного,   інтегрованого  навчання  дітей дошкільного та шкільного віку.
 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Корисне
Банер
Банер
Банер
Банер